Bygnings- og maskinsnedkeriet O.Olesen og Søn

Velkommen til vores hjemmeside

Et af de ældste eksisterende bygnings- og maskinsnedkerier i Danmark etableres i 1901 af snedkermester Ole Olesen Agerbæk. 

Næste generation,   bygningskonstruktør snedkermester Aage Christian Olesen  overtager virksomheden i 1958. 

Den 1. januar 1976 overtager 3. generation O. Olesen og Søn, snedkermester Finn Olesen
bygningssnedkeriet
 

Søndergade 27, 7600 Struer
telefon 97851058   mobil  20630207

CVR 54871317

e-mail;  
o.olesenogson@olesen.mail.dk


Et kik ind i produktionsværkstedet.